demans

Demans Hakkında Bildikleriniz, Bilmedikleriniz

Son yıllarda ismi sıkça duyulan özellikle ileri yaşlarda neredeyse bir rutin haline gelen demans, zihinsel kabiliyetlerin zayıflaması problemidir. Ancak, demans kaçınılmaz bir son olarak tanımlanmaz. Yaşlanmanın mutlak sonucu demans değildir. Yaşlılığa bağlı bunama olarak ortaya çıkabilen demans türleri elbette söz konusudur, ancak demans genel olarak farklı sebepleri olan bir sağlık sorunudur. Demans Nasıl tedavi edilir? Sorusunun cevabı ise demansa sebep olan etkenler doğrudan ilişkilidir. Zira her ne kadar bunama bir sonuç olsa da, ona sebep olan sorunun semptomu gibi değerlendirilebilir. Örneğin, Alzheimer hastalarının birçoğu aynı zamanda demans problemi yaşar. Bunun yanı sıra Kardiyovasküler sistem bozuklukları nedeniyle de sıkça demans görülür. Frontotemporal demans ve parkinsona bağlı demans hastalıkları ise nadir görülen türlerdir.

Demans Hastalığı Neden Olur?

Halk arasında demans’ın kalıtsal bir sorun olduğu ifade ediliyor olsa da, genetik yatkınlığın bu hastalığın mutlak sebebi olduğu tanımlanmış değildir. Hastalığın sebebi olabilecek 200’ün üzerinde farkörden söz edilebilirken, yurdumuzda en çok görülen sebeplerin başında tansiyon ve kalp hastalıklarına bağlı diğer sağlık soruları gösterilir. Örneğin, tansiyona bağlı inme veya kalp krizi geçirmiş hastaların demans riski ileri yaşlarda, diğerlerine göre daha yüksektir. Bunun yanında, aşırı alkol ve sigara tüketimi, uyuşturucu madde bağımlılığı ve aşırı ilaç kullanımı da pek çok tıbbi kaynakta demans nedenleri arasında gösterilir.

Demans Kimlerde Görülür?

Demans, genellikle yaşlılığa bağlı olarak riski artan bir sağlık sorunudur. 50’li yaşlardan itibaren risk giderek artar. Daha genç kişilerde görülme olasılığı, sebep olan faktörlerle ilişkili olsa da, yaygın değildir. Hastalığın tepe noktası 70 yaş ve üzerinde görülür ve Alzheimer ile denk bir tablo ortaya çıkar. Kadın veya erkekler için farklı bir oran söz konusu olmayan hastalığın, risk gruplarına bağlı olarak görülme sıklığının arttığı söylenebilir.

Demans Tedavisi

Öncelikle, demans tedavisi kesin olarak tıbbi biçimde yapılır. Asla hekim dışında bir çözüme başvurulmamalı, bu ciddi sorunun sebepleri dikkate alınmalı ve kapsamlı kontroller için geriatri servislerine başvuru yapılmalıdır. Hastalığa sebep olan faktöre bağlı olarak farklı birimlerin tedavi etmesi gerek sağlık sorunlarını göz ardı ederek demansın tedavi edilebilmesi veya semptomların zayıflatılması mümkün değildir.

Hastalığın kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, etkilerinin azaltılması ve yaşam boyunca daha az semptoma yol açması sağlanabilir.

Paylaş

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here