Dr. Hasan Basri İzgi

Deneyimi
2014-Halen Muayenehane, Psikiyatri uzmanı
2010 –2014 Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Psikiyatri Uzmanı
2005 – 2010 NP istanbul Hastanesi, Psikiyatri uzmanı
2000 – 2005 Erciyes Üniversitesi Psikiyatri AD, Psikiyatri asistanı
1997 – 2000 Afyon Kızılören Merkez Sağlık Ocağı
Tıbbi İlgi Alanları
Biyolojik psikiyatri, Affektif bozukluklar, Psikofarmakoloji, Kronik yorgunluk sendromu

Mesleki Üyelikler
– Türk Psikiyatri Derneği,
– İstanbul Tabipler Birliği

Yayınları
– S Sofuoğlu, E Eşel, M Kula, T Turan, M Baştürk, HB İzgi, A Bilgin: No negative effect of atypical antipsychotics on serum folic acid and vitamin B 12 levels in schizophrenic patients. European Neuropsychopharmacology. 11: (Suppl. 3), S284, 2001
– E Eşel, S Sofuoğlu, M Kula, T Turan, HB İzgi: Effects of conventional and atypical antipsychotics on hypothalamic-pituitary-thyroid axis in patients with schizophrenia. European Neuropsychopharmacology. 12: (Suppl. 3), S258, 2002
– S Sofuoğlu, E Eşel, M Kula, T Turan, HB İzgi, A Bilgin: Effects of classical and atypical antipsychotics on serum folic acid and vitamin B12 levels in schizophrenic patients, European Neuropsychopharmacology. 12: (Suppl. 3), S262, 2002
– A. S Gonul , M Kula , A Oguz , A Tutus, HB İzgi: Regional cerebral blood flow changes associated with quetiapine treatment in schizophrenic patients without extrapyramidal symptoms. European Neuropsychopharmacology. 13: (Suppl. 4), S310, 2003
– S Sofuoğlu, E Eşel, HB İzgi, M Baştürk, F Keleştimur, M Kırnap, T Turan: Serum TSH and PRL levels in patients with chronic fatigue syndrome: compared to depressed patients. The 3rd Regional Congress of ISPNE for Central&Eastern Europe, May 13-15, 2004 Cappadocia, Nevşehir, Turkey
– M Caliş, C Gökce, F Ates, S Ülker, HB Izgi, H Demir, M Kırnap, S Sofuoğlu, AC Durak, A Tutuş, F Kelestimur: Investigation of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis (HPA) by 1 μg ACTH test and metyrapone test in patients with primary fibromyalgia syndrome. J Endocrinol Invest 27: 42-46, 2004
– HB İzgi, C Gökçe, M Çalış, T Turan, M Kırnap, S Sofuoğlu, AC Durak, A Tutuş, F Keleştimur: Investigation of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis by low-dose (1 μg) adrenocorticotrophic hormone test and metyrapone test in patients with chronic fatigue syndrome. The Endocrinologist 15: 89-92, 2005
– Sofuoğlu S, İzgi HB. Kronik Yorgunluk Sendromu veya daha yeni ismiyle Kronik Nöroendokrin İmmün Disfonksiyon Sendromu (Chronic Fatigue Syndrome or with a recent name Chronic Neuroendocrine Immune Dysfunction Syndrome). Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Ders Notu. Kayseri, 2005 (Format available at http://www.erciyes.edu.tr/)
– İzgi HB. Kronik Yorgunluk Sendromunda Galantamin Tedavisinin Kortizol ve DHEAS Düzeyleri Üzerine Etkileri. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri anabilim dalı., Kayseri: 2005
– Esel E, Kose K, Hacimusalar Y, Ozsoy S, Kula M, Kokbudak Z, Izgi HB, Turan T. Effects of ECT on GABAergic function in major depressive patients. 8th World Congress of Biological Psychiatry, Vienna, Austria, June 28th-July 3rd, 2005, The World Journal of Biological Psychiatry 6 (suppl 1), S, (2005).
– Eşel E, Özsoy S, Kula M, Sofuoğlu S, Turan MT, İzgi HB, Baştürk M. HPT axis in schizophrenic patients and effects of treatment. 18th European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Congress, Amsterdam, The Netherlands, October 22-26, 2005, European Neuropsychopharmacology 15 (suppl 3), S472, (2005).
– Özsoy S, İzgi HB, Eşel E, Baştürk M, Turan T, Kula M, Sofuoğlu S. Effects of classical and atypical antipsychotics on serum folic acid and vitamin B12 levels in schizophrenic and bipolar patients. 18th European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Congress, Amsterdam, The Netherlands, October 22-26, 2005, European Neuropsychopharmacology 15 (suppl 3), S472, (2005). (Travel Award)
– Özsoy S, Eşel E, İzgi HB, Sofuoğlu S, Turan MT, Baştürk M. Haematological parameters in schizophrenic patients and effects of treatment. 18th European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Congress, Amsterdam, The Netherlands, October 22-26, 2005, European Neuropsychopharmacology 15 (suppl 3), S473, (2005).
– İzgi HB, Özsoy S, Tanrıverdi F, Baştürk M, Turan T, Keleştimur F, Eşel E, Kırnap M, Sofuoğlu S. Effects of low-dose hydrocortisone treatment on insulin-like growth factor-1 in female patients with chronic fatigue syndrome. 18th European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Congress, Amsterdam, The Netherlands, October 22-26, 2005, European Neuropsychopharmacology 15 (suppl 3), S615, (2005).
– İzgi HB, Özsoy S, Tanrıverdi F, Baştürk M, Eşel E, Keleştimur F, Turan T, Çalış M, Sofuoğlu S. Effects of low-dose hydrocortisone on serum TSH and PRL levels in female patients with chronic fatigue syndrome. 18th European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Congress, Amsterdam, The Netherlands, October 22-26, 2005, European Neuropsychopharmacology 15 (suppl 3), S616, (2005).
– Özsoy SD, İzgi HB, Eşel E, Turan T, Sofuoğlu S. Şizofreni ve bipolar bozukluklu hastalarda tipik ve atipik antipsikotiklerin hematolojik parametreler üzerine etkileri. 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Erzurum, 15-20 Kasım 2005. Özet Kitabı, S157.
– Özsoy SD, Eşel E, İzgi HB, Sofuoğlu S. Erken ve geç alkol yoksunluk dönemlerinde tiroid hormon düzeyleri ve agresyon ile ilişkisi. II. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Bodrum, 8-11 Aralık 2005. Program ve Özet Kitabı, S78-80.
– Sofuoğlu S, İzgi HB, Asdemir A. I- Kronik yorgunluk immun disfonksiyon sendromu nedir? Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 16:63-78, 2006
– İzgi HB, Sofuoğlu S. II- Kronik yorgunluk immun disfonksiyon sendromu: Nöroendokrin değişiklikler