Kendi kendine bilinçlendirme grubu danışmanlık çalışmaları, danışanların kişisel ve kişiler arası farkındalığını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca danışanlara kişisel farkındalığın az olduğu zamanlarda duyguların ve düşüncelerin bilinçsiz inançlar, varsayımlar ve içgüdüler tarafından kontrol edildiğini ve öğrenilmiş döngülerin içerisinde bir yaşam sürdürüldüğünü gösterilmesi hedeflenmektedir.

Bu grup oturumları 7 ana boyutu ele almaktadır. Bunlar, 1) Kişisel farkındalık ve kendini tanıma 2) Kendimiz ve dünyayı algılama şeklimiz 3) Düşüncelerin, duyguların ve davranışların keşfi 4) İletişim kalıplarının anlaşılması 5) Geri bildirim almak ve geri bildirim vermek 6) Kendiliğin değerlendirilmesi ve deneyime dayalı öğrenme.

12 kişi ile sınırlı ve kapalı grup olarak düzenlenen bu gruplar, uzman terapistler eşliğinde kişilerin kendilerini tanımalarını, olumsuz döngülerini farketmelerini, yeniden yapılandırmaları ve hayata olumlu bir bakış açısı geliştirmelerini sağlama açısından etkin ve ekonomiktir. Aynı zamanda grup içerisinde bulunmak aidiyet hissini güçlendirmenin yanında, kişilerin kendilerini baskılamadan ifade etmelerini deneyimletir. Kişilerin esnekliğini ve spontanlığını arttırabilir ve daha fazla yaşamdan zevk almalarına olanak sağlayabilir.

Paylaş

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here