Gelişimsel Bozukluklar

GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR

Gelişimsel bozukluk; ileri seviyede ve karmaşık bir beyin yetersizliğinin sebep olduğu, sosyal ilişkilerin kurulmasında zorluklara,  tekrarlayıcı davranışlara sebep olan bir bozukluktur. Otizm, Asperger Sendromu, Rett Bozukluk, Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu gibi çeşitleri vardır.

Otizm; tek bir sebebe bağlanamayan ve çeşitleri olan, bebekliğin 6. ayından itibaren belirtiler vermeye başlayabilen ve erken teşhis ve tedavinin çok önemli olduğu gelişimsel bir bozukluktur. Otizmin oluşmasında genetik faktörler ve çevresel faktörler etkilidir. Otizmle ilgili belirtiler: Kişinin 6 aylıkken ve sonrasında gülümsemelere karşılık vermemesi, heceleri tekrar etmemesi, anne babayla göz teması kurmaması, adı söylendiğinde tepkisiz kalması, dil gelişiminde yetersizlik ya da hiçbir gelişim göstermemesi, tekrar eden davranış kalıpları sergilemesi, oyuncaklar dışında bazı objelere karşı takıntı geliştirmesi, akranlarıyla ilişki kuramaması , uykuya dalmada, kesintisiz uyumada güçlükler, dikkat dağınıklığı, bazı uyaranlara aşırı tepki göstermektir. Otizm yaşam boyu süren bir rahatsızlıktır ve tedavisi özel eğitimle olmaktadır. Bazen tedavide ilaçlardan da yararlanılmaktadır.

Asperger Sendromu kişide dilsel ya da bilişsel yönden önemli geriliklere sebep olmazken, kişinin sosyal ilişki kurmasında, motor becerilerinin gelişiminde geriliklere sebep olur. Esnek değillerdir, değişiklerden hoşlanmazlar. Konuşurken monoton, tekrarlayıcı ve yüksek sesle konuşma özellikleri gösterir. Karşısındakiyle sohbet  geliştiremezken özel ilgi alanları olan konular hakkında detaylı bilgi edinip sosyal ortamlarda sürekli bu konular hakkında tek taraflı konuşmalar yapabilirler. Bu benmerkezci tutum sosyal ilişkilerinin bozulmasında etkilidir. Konuşmalardaki mecaz anlamları, esprileri, karşı tarafın kastettiğini, ne anlatmaya çalıştığını algılayamazlar. Empatiden yoksundurlar. Bu durum da sosyal ilişkileri olumsuz yönde etkiler.

Rett Sendromunda ilk aylarda herhangi bir gelişimsel gerilik görülmezken  5. aydan sonra 48. aya kadar kafanın büyümesinde yavaşlama, motor becerilerde gerilik, yürüme bozuklukları, el ve ayakların küçük kalması, zihinsel alanda gerilik, dilsel gelişimde bozukluk, tekrarlayıcı el hareketleri gibi bozukluklar görülebilir.

Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu’nda çocuk 2 yaşına kadar normal bir gelişim gösterirken 2 yaşından sonra dil, motor ya da sosyal becerilerinde gerilemeler görülür. Kalıcı bir tedavisi yoktur, ilaç ve terapiden yardım alınır.