Güvenlik Taahhütlerimiz

Güvenlik Taahhütlerimiz

  • Hasta ve hak sahiplerine ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasını 
  • Teşhis tedavi sonuçlarının uygun şartlarda muhafaza edilmesini ve iletilmesini, 
  • Yeterlik, tarafsızlık, karar verme ve çalışmalarda güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmamayı 
  • Sağlık hizmeti sunarken beklenen kalite seviyesinin sağlanmasını, 
  • Vereceğimiz hizmetin belirlenen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini, 
  • Söz konusu bilgileri hasta onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmamayı taahhüt eder.