Mahremiyete Saygı Gösterilmesi Hakkı

 • Hastamız ile ilgili bilgi paylaşımları genel ortamlarda ve başkalarının bulunduğu alanlarda yapılamaz.
 • Hastalarımızın sağlık değerlendirmelerine yalnızca yetkilendirilmiş kişiler ulaşabilmektedir
  Hastalarımızın sağlık harcamaları ve kaynağı, İlgili personel dışında gizli tutulmaktadır. Diğer sağlık çalışanları fiyat ve ödeme konularına ilişkin görüş bildirmezler.
 • Hasta ile ilgili bilgilerin saklı tutulması hakkıdır. Hastayla ilgili bilgiler kendisinden izinsiz dinlenemez veya başkalarına verilemez, bilgisayarda saklanan hasta kayıtları yalnızca hasta bakımından sorumlu kişilerce incelenebilir. Çalışanların bu hakları gözetmesi ve korumasının yanı sıra hastaların da bu gibi haklar konusunda bilgilendirilmeleri önemlidir.
 • Hastalarımızın mahremiyet hakları hiçbir koşulda bozulmaz.
  Hastalarımızın tüm muayeneleri, İşlemleri ve tedavileri mahremiyet gereksinimlerini karşılayacak bir ortamda gerçekleştirilir.
 • Hastayla yapılan görüşmelerin eğitim amacıyla başkalarınca dinlenmesi veya İzlenmesi halinde hastanın önce izni istenir; hasta bu izni verirken kendini baskı altında hisetmemelidir.
 • Basım ve yayım organlarında psikiyatri servisinden görüntü yayımlanacaksa hastaların kimliklerinin tanınmamasına özen gösterilir.
 • Üçüncü bir şahsın yaşamı veya toplumun sağlığı tehlikedeyse gizlilik hakkına uyulmaz. Söz konusu birey ve yasal otoriteler uyarılarak hastanın şiddet davranışı önlenebilir.