Neden İkon Psikiyatri

İkon Psikiyatri, 2014’te başladığı klinik faaliyetine psikiyatri-psikoloji işbirliğinde devam etmektedir. Psikolojik bozuklukları multidisipliner perspektiften ele alan İkon Psikiyatri, medikal, psikoterapotik ve psikometrik boyutları da içine alan bütüncül bir yaklaşıma sahiptir.

Deneyimli psikiyatrist ve psikologları barındıran uzman kadrosu, psikolojik sorunları güncel literatürü devamlı takip ederek sistematik ve yapılandırılmış bir program içinde ele alınmaktadır. Standart ve evrensel kuralları göz önünde bulunduran uzmanlar, kişilerin kendine özgü ve biricikliğini de ihmal etmeden tedavi ve vaka formülasyonlarını yapmaktadırlar.

Psikiyatrist ve psikologları ile koordineli bir çalışma yürüten İkon Psikiyatri, tedavi sürecine ekip çalışması gözü ile bakmaktadır. Hastanın da içinde bulunduğu bu ekipte, tedavi işbirliği ve ortak hedefler oluşturulmakta ve gelişim ve iyileşmenin takibi yakından yapılmaktadır. Erken ve doğru tanı ve tedavide çarpraz kontrollü ve birbirini tamamlayan bir tedavi anlayışı başarı getirmektedir

İkon psikiyatri, psikoloji alanında verdiği eğitim, seminer ve atolyelerle profesyonel alanda da hizmetlerini sürdürmektedir. Grup terapileri, sağlık üzerine söyleşiler ve seminerler ile halka açık aktiviteleri bulunmaktadır.

İkon Psikiyatri, hasta hakları, meslek etiği ve gizlilik ihlali noktalarında ekstra hassasiyete sahiptir. Hasta-Doktor ilişkisi, gizlilik ve etik değerler ekseninde yürütülmektedir. Mahremiyetin, emniyetinden ve korunmasından İkon Psikiyatri sorumludur.