* “Psikiyatrist doktor mu?”: Psikiyatri uzmanı olmak için alınması gereken eğitimin süresi, lise tahsilinden sonra en az 11 yıldır. Üniversite sınavında Tıp Fakültesini kazanan, eğitimini tam zamanında (6 yıl) bitiren ve tıp doktoru unvanını hak eden bir kişinin, önünde aşması gereken zor bir sınav (TUS-tıpta uzmanlık sınavı) vardır. Bu sınavda “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları” branşını tercih eden doktorun önünde, oldukça meşakkatli olan 5 yıllık uzmanlık eğitimi süreci bulunur. Uzmanlık eğitiminde son yıl tez dönemidir ve tez sunumu ile birlikte uzmanlık sınavı yapılır. Liyakat sahibi olarak değerlendirilen (sınava girmesi uygun görülen) uzmanlık öğrencisine, jürisindeki hocaları tarafından icazeti verilir (uzmanlı diplomasını alabilir). Bundan sonra önünde iki alternatif vardır: ya uzman hekim olarak devlette veya özelde hastanelerde veya şahsi muayenehanesinde çalışabilir ya da akademik kariyer yapabilir. Akademik kariyerde, geçilmesi gereken ve o zamana kadar ki en zor sınav süreci olarak kabul edilen doçentlik sınavı verilebilirse önce doçent, 5 yıl sonra da profesör olunabilir. Bu eğitim süreci (tıp eğitimi sonrası uzmanlık ve bir de üzerine akademik kariyer), yurdumuzda yapılan eğitim süreçleri içinde en zor ve en zahmetli olanıdır. Bu nedenledir ki halkımız nezdinde hekimlik mesleği kutsal kabul edilir ve hekimlere karşı saygıda kusur edilmez.

 

* “Herkes psikiyatrist!”: Psikiyatri uzmanı olmak için zor bir eğitimi almanız yetmiyor, beraberinde hocalarınızın ve sizden kıdemli meslektaşlarınızın gözetiminde hasta bakmanız, vaka sunumları yapmanız, diğer branşlarda (nöroloji, çocuk ergen psikiyatrisi, dâhiliye, acil…) rotasyon yapmanız gerekiyor. Psikiyatri doktoru, beyin hastalıkları konusunda kendini geliştirmiş bir hekim olarak meslek yaşamına devam ediyor. En önemlisi de, insana bir bütün (biyolojik, psikolojik, sosyal, spritüel) olarak bakmayı ve değerlendirmeyi öğreniyor (“İnsani boyut” yazısı). Bir tarafta eğitimini tamamlamış ve meslek hayatına atılmış psikiyatri hekimi varken diğer tarafta ise psikiyatriste alternatif olarak kendini gören kişiler var: nasihat eden/akıl veren/psikiyatrik ilaç tedavisi başlayan/kendince terapi yapan meslektaşlar ve tıp dışı insanlar (NLP uzmanı, yaşam koçu, şifacı, üfürükçü…). Maalesef, psikiyatrik hastalığı mevcut olan hastaların kapı kapı dolaştığını, maddi/manevi açıdan suiistimal edildiğini, en son psikiyatri uzmanına gelmezden önce bu alternatif gibi düşünülen kişilerle yıllarını kaybettiğini ve erken tanı-tedavi imkanını kaçırdığını oldukça çok müşahede ediyoruz (“Rol karmaşası” yazısı).

 

 

Dr. Hasan Basri İzgi

 

Paylaş

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here