Şizofreni

ŞİZOFRENİ

Şizofreni kişinin olmayan sesler duyması,  olmayan görüntüler, kişiler görmesi, kokular duyması, gerçek olmadığı kesin olan bazı düşünce ve inanışlara sahip olması, ileri derecede şüphecilik belirtileriyle kendini gösteren kişiyi gerçek dünyadan koparıp kendi yarattığı hayal dünyasında yaşamasına sebep olan bir psikolojik rahatsızlıktır.

Şizofreni ilk olarak sosyal hayattan, insanlardan, aileden uzaklaşma, kendini dünyadan soyutlama, kabuğuna çekilme, depresyon, uykusuzluk  gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Fakat bu belirtileri gösteren herkese şizofreni teşhisi koymak mümkün değildir. Kişinin gerçek olmayan sesler duyması, kişiler görmesi, bunların gerçekliğinin olmadığını hiçbir şekilde kabul etmemesi, kendi kendine konuşması, konuşmasının kafiyeli, tek düze, yineleyici bir hal alması, düşüncelerinin çok hızlı bir akış içinde olması ve bunun konuşmalarına yansıması, konuşmalarının kopuk, tutarsız ve anlamsız bir hale gelmesi, doğru olmadığı halde çevresindekilerden zarar göreceğini, öldürülmek istendiğini, takip edildiğini, konuşmalarının dinlendiğini, hareketlerinin başkaları tarafından yönetildiğini  düşünmesi, kendisini tarihi bir kahraman ya da peygamber sanması ve aksine asla inandırılamaması gibi belirtiler şizofreni  hakkında daha net ipuçları verir.

Şizofreni hastalarının kişisel temizlikleri konusunda kendilerini bıraktıkları, duş almak, giyinmek gibi öz bakım becerilerini yapmakta çok zorlandıkları görülebilir. Yemek yeme konusunda çok yemek ya da yemek yemeyi istememek gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu noktada aile desteği çok önemlidir.

Şizofreni hastalarının tehlikeli ve saldırgan olduğuna dair düşünceler yanlıştır. Aksine şizofreni hastaları içine kapandıkları için insanlarla olan bağlarını zayıflatır hatta koparırlar. Genellikle donuk ve mimiksizdirler. Saatlerce hareket etmeden durabilirler. Bazen beklenmedik davranışlar gösterdikleri, toplum içinde hoş karşılanmayacak davranışlar sergiledikleri görülebilir ama düzenli bir tedaviyle bu istenmeyen davranışların üstesinden gelinebilir.

Şizofreninin kesin sebebi bilinmemekle birlikte, genetik, biyolojik ve çevresel faktörler hastalığın oluşmasında etkilidir. Ailede şizofreni hastası bir bireyin olması kişinin kesinlikle şizofreni olacağı sonucunu doğurmaz. Genetik faktör yalnızca şizofreni hastası olma riskini arttıran bir faktördür. Şizofreni hastaları hastalıklarını kabul etmezler. Tedavi konusunda aileye önemli rol düşmektedir. İlaçların düzenli kullanılması çok önemlidir. Psikoterapi, aile desteği ve sosyal ilişkilerin devamı tedavide yardımcıdır.