Uzm. Psk. Ali Engin UYGUR

Ali Engin Uygur ortaokul ve lise eğitimini 7 yıl süreyle Almanca eğitim veren Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Bu dönemde Goethe Enstitüsü Düsseldorf-Iserlohn’da yoğunlaştırılmış Almanca dil kursu gördü.

Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlayan Ali Engin Uygur, 2007 yılında bu bölümden mezun oldu.

Lisans eğitimi esnasında 9 ay staj yaptığı Balıklı Rum Hastanesi’nde mezun olup göreve başlayan Ali Engin Uygur, Madde Bağımlılığı ve Psikiyatri Erkek Katı Kapalı Servisleri’nde 1 yıl süreyle kat psikoloğu olarak hizmet verdi.

İstanbul Üniversitesi’nde özel ilgi alanı olan Din Psikolojisi Bölümü Yüksek Lisans Programı’na giren Ali Engin Uygur, bu alandaki uzmanlığını “Alfred Adler’in Bireysel Psikoloji Teorisi’nin Din Psikolojisi Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı teziyle aldı.

Manisa Alaşehir’de Asteğmen/Teğmen olarak yaptığı 1 yıllık askerliği süresince askeri personele “Madde Bağımlılığı” ve “Askeri Ortama Uyum Güçlüğü” konulu pek çok konferans verdi, psikometrik uygulamalar ve psikoterapi seansları yaptı.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini “Değerler Sisteminin (Dini Başa Çıkma, Affedicilik ve Şükredicilik Açısından) Anksiyete Duyarlılığı Üzerindeki Yordayıcı Etkisi: Metakognisyonların Aracı Rolü” başlıklı teziyle Üsküdar Üniversitesi’nde tamamlayan Ali Engin Uygur, yüksek lisans eğitimi boyunca pek çok psikoterapi, psikolojik test ve süpervizyon eğitimlerine katıldı. NP İstanbul Hastanesi ile Çapa Hastanesi Nöroloji servislerinde staj gördü.

Bilişsel Davranışçı Terapi teorik eğitimlerini Academy of Cognitive Therapy’nin Türkiye’deki üç Süpervizörü’nden aldı. Dr. Emel Stroup, Prof. Dr. Aslıhan Dönmez ve Prof. Dr. Hakan Türkçapar’ın eğitim programlarını tamamlayan Ali Engin Uygur, özellikle Depresyon, Anksiyete Bozuklukları (Obsesif Kompulsif Bozukluk, Yaygın Anksiyete, Sosyal Fobi, Panik Bozukluk, Fobiler)  ve Travma tedavisi alanlarında eğitim gördü.

Şema Terapi’ye ilgi duyan Ali Engin Uygur, Dr. Alp Karaosmanoğlu’nun verdiği Şema Terapi teorik eğitimini tamamladı. Şema Terapi’nin Borderline ve Narsistik Kişilik bozukluklarında uygulanması hakkında eğitim gördü.

Dr. Tahir Özakkaş’tan 1080 saatlik Bütüncül Psikoterapi Eğitimi alan Ali Engin Uygur, danışanın ihtiyacına göre psikoterapi sürecini şekillendiren, dinamik program kapsamında eğitimini gördüğü Nesne İlişkileri, Kendilik Kuramı, Duygu Odaklı Terapi, Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi ve Varoluşçuluk Kuramları ile ilgilenmektedir.

Bunların yanında Cinsel İşlev Bozuklukları Tedavisi eğitiminin CETAD’daki 70 saatlik 2 modülünü tamamlayan Ali Engin Uygur, ayrıca Gestalt Psikoterapisi yönelimli bazı eğitimler de almıştır.

Yurtdışındaki çeşitli eğitim programlarını takip eden Ali Engin Uygur, Cambridge University kapsamında “Social Mind” eğitimine katılmıştır. 3. dalga terapiler olarak bilinen Metacognitive Terapi (MCT), Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) ve İlişkisel Çerçeve Kuramı (RFT) ile ilgilenmeye başlamıştır. Metacognitive Terapi kuramcıları Prof. Dr. Adrian Wells ve Prof. Dr. Hans Nordahl’ın Milano’da verdiği “Metakognitif Terapi’de Temel Prensipler ve Teknikler” ile “Yaygın Anksiyete ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Metakognitive Terapi” eğitimlerine katılmıştır. Yurtdışındaki çeşitli üniversitelerden hocalarla bu alanlarda ortak makale çalışmaları yapmaktadır.

Prof. Dr. Adrian Wells ve Prof. Dr. Hans Nordahl’ın Almanya’da 2 yıl süreyle devam eden Metakognitif Terapi teorik/süpervizyon eğitiminde akreditasyon süreci içerisindedir.

Tedavide, Türk Psikologlar Derneği’nden eğitimini aldığı Minnesota Multifaz Kişilik Envanteri (MMPI) ile Nöropsikolojik Testleri, ayrıca Prof. Dr. Kadir Özer ‘den eğitimini aldığı Rorschach Testi gibi psikolojik ölçme araçlarını uygulamaktadır.

3 yıldır süren Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon eğitimlerini ise Prof. Dr. Aslıhan Dönmez’den almış ve Dr. Emel Stroup’dan ise halen almaya devam etmektedir.

Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi olan ve Arel Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Doktora programına devam eden Ali Engin Uygur, Türk Psikologlar Derneği ve Psikoterapi Enstitüsü Derneği, Bağlamsal Davranış Bilimleri Birliği, Association for Contextual Behavioral Science (ACBS) ve Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI) üyesidir.

Metakognitif Terapi Türkiye Derneği’nde ise kurucu başkan yardımcısıdır.